வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் பணிக்கு விலக்கு கோருதல் சார்ந்து கீழ்காணும் லிங்கில் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளவும்.



CLICK HERE TO DOWNLOAD - FORM