அரசுப் பணியாளர்களின் விவரங்கள் கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் உத்தரவு....