கணினி பயிற்றுநர் நிலை 2லிருந்து கணினி பயிற்றுநர் நிலை 1ஆக தரம் உயர்த்திட தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல்  ( PROMOTION   LIST) 

CLICK HERE -TO DOWNLOAD NAME LIST

பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் ( தொழிற்கல்வி ) செயல்முறைகள் நாள் -18.11.2020- DOWNLOAD DIR.PRO & NAME LIST .....


CLICK HERE- TO DOWNLOAD - DIR.PROCEEDINGS