பள்ளிகளை திறப்பதை விட மாணவர்களின் உயிர்தான் முக்கியம் பள்ளிகளை திறப்பதற்கான நேரம் இதுவல்ல கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன்