பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் – கல்வித்தொலைக்கட்சி நிகழ்ச்சி பாடங்கள் (11-20)

கல்வித்தொலைக்காட்சி வீடியோ பார்த்தால் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை தற்போது அறிவித்துள்ளது.. எனவே இதுவரை கல்வித்தொலைகாட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள் அனைத்து வீடியோக்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.. கீழே உள்ள இந்த வீடியோக்களில் உள்ளதை படித்தாலே போதும்நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற முடியும்இந்த பயனுள்ள வீடியோக்களை அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெறும் வகையில் உங்களின் Whatsapp குழுக்களில் பகிருங்கள்..

21) Class 10/வகுப்பு 10 /தமிழ்/8 அறம் தத்துவம் சிந்தனை/உரைநடை உலகம்சங்க இலக்கியத்தில் அறம்/Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 8 அறம் தத்துவம் சிந்தனை / கவிதைப் பேழை / காலக்கணிதம் / Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 8 அறம் தத்துவம் சிந்தனைகற்கண்டுஅலகிடுதல் பகுதி-1/ Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் /8 அறம் தத்துவம் சிந்தனை / கவிதைப்பேழை / ஞானம் / Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25) Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 8 அறம் தத்துவம் சிந்தனை / கவிதைப்பேழை/காலக்கணிதம்/ Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 8 அறம் தத்துவம் சிந்தனை /கற்கண்டுஅலகிடுதல் பகுதி-2/ Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / கற்கண்டு /இலக்கணக் குறிப்புகள்/ Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 9 மனிதம் ஆளுமைகற்கண்டுஅணிகள்/ Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 9 மனிதம் ஆளுமை / கவிதைப் பேழை / தேம்பாவணி / Kalvi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 )Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 9 மனிதம் ஆளுமை / கவிதைப் பேழைசித்தாளு / Kalvi TV