பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் – கல்வித்தொலைக்கட்சி நிகழ்ச்சி பாடங்கள் (11-20)

 

கல்வித்தொலைக்காட்சி வீடியோ பார்த்தால் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை தற்போது அறிவித்துள்ளது.. எனவே இதுவரை கல்வித்தொலைகாட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள் அனைத்து வீடியோக்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.. கீழே உள்ள இந்த வீடியோக்களில் உள்ளதை படித்தாலே போதும்நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற முடியும்இந்த பயனுள்ள வீடியோக்களை அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெறும் வகையில் உங்களின் Whatsapp குழுக்களில் பகிருங்கள்..

11)Class 10/வகுப்பு 10/ தமிழ் /6 கலை அழகியல் புதுமைகள்/கவிதைப் பேழைகம்பராமாயணம் பாகம்-2 /Kalvi TV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 7 நாகரிகம் தொழில் வணிகம்/கற்கண்டு / புறப்பொருள் இலக்கணம்/Kalvi TV 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 7 நாகரிகம் தொழில் வணிகம் / கவிதைப் பேழை / ஏர் புதிதா? / Kalvi TV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 7 நாகரிகம் தொழில் வணிகம் / கவிதைப் பேழை / சிலப்பதிகாரம் / Kalvi TV


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 7 நாகரிகம் தொழில் வணிகம் / கவிதைப் பேழைசிலப்பதிகாரம்/ Kalvi TV


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16)Class 10 /வகுப்பு 10/தமிழ்/ 7 நாகரிகம் தொழில் வணிகம் /விரிவானம்/மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே/ Kalvi TV


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 7 நாகரிகம் தொழில் வணிகம் /கவிதைப்பேழை/மெய்க்கீர்த்தி/ Kalvi TV


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18)Class 10 / வகுப்பு 10/தமிழ் / 7 நாகரிகம் தொழில் வணிகம் / கற்கண்டுபுறப்பொருள் இலக்கணம் /Kalvi TV


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19) Class 10 / வகுப்பு 10 /தமிழ்/ 8 அறம்தத்துவம்,சிந்தனைவிரிவானம் / இராமானுசர் நாடகம் / Kalvi TV

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20)Class 10 / வகுப்பு 10 / தமிழ் / 8 அறம் தத்துவம் சிந்தனை / கற்கண்டு / பா - வகைஅலகிடுதல் / Kalvi TV