💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

 நேரலை செய்திகள்: 

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

இன்றைய (22/09/2020) கொரோனா பாதிப்பு நிலவரத்தை வெளியிட்டது தமிழக சுகாதாரத்துறை. 

 இன்று கொரோனாவால் பாதித்தோர் எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  5337 

சென்னையில்  -  989 

 இதுநாள் வரை கொரோனாவால் பாதித்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  552674 

சென்னையில்  -  157614 

 இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள் எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  5406 

சென்னையில்  -  831 

இதுநாள் வரை கொரோனாவில் இருந்து  குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள் எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  497377 

சென்னையில்  -  144511 


இன்று கொரோனாவால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  76 

சென்னையில்  -  17 

 இதுநாள் வரை  கொரோனாவால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  8947 

சென்னையில்  -  3091 

 இன்று கொரோனாவால் சிகிச்சையில் உள்ளோர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  46350 

சென்னையில்  -  10012