*💢🛑 01.10.2020 நடைபெறுவதாக இருந்த காணொளி காட்சி ஆய்வுக்கூட்டம் 09.10.2020 நடைபெறுதல் குறித்து தொடக்க கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!!*