குழந்தைகளுக்கு எப்போது பாதுகாப்பான நிலை ஏற்படுகிறதோ அப்போது தான் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிச்சாமி