தமிழகத்தில் பாலிடெக்னிக் முதல் மற்றும் இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் தேர்வு முடிவுகள் சற்று முன் வெளியானது.


www.tndte.gov.in

என்ற இணையத்தில் தேர்வு முடிவுகளை காணலாம்.