2022 மே 31-ம் தேதிக்குள் பள்ளிக் கட்டடங்களுக்கான அனுமதியை தனியார் பள்ளிகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது கட்டாயம்.


- பள்ளிக் கல்வித்துறை