வால்வு பொருத்தப்பட்ட  N-95 முகக் கவசங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் என மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது.

It has been observed that there is inappropriate use of the N - 95 mask ( particular with valved respirator ) by the public other than designated health workers. In this regard , I would like to draw your attention to the Advisory on the use of home - made protective cover for face and mouth available on the website of MOHFW , Government of India ( https://www.monfw.gov.in/pdf/Advisory&ManualonuseofHomemadeProtectiveCoverforfac e & Mouth pdf )

It is to bring to your knowledge that the use of valved respirator N - 95 masks is detrimental to the measures adopted for preventing the spread of Corona Virus as it does not prevent the virus from escaping out of the mask.

In view of the above , I request you to instruct all concerned to follow the guidelines on the use of face mouth cover and prevent inappropriate use of N - 95 masks .
IMG-20200722-WA0005