மாணவர்கள் JEE தேர்வு எழுதுவதற்கு 12-ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றால் போதும் என்று மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

JEE Main தேர்வுடன் 12ஆம் வகுப்பு தேர்வில் 75% மதிப்பெண் அவசியம் என்ற விதியில் தளர்வு அறிவிப்பு

- மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் போக்ரியால்