கல்வி தொலைகாட்சி நேரம்..

துவக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு -  💐 2  ம்வகுப்பு -  மாலை 5 முதல் 5:30 வரை

💐 3 ம்வகுப்பு - மாலை 5:30 முதல் 6 வரை

💐 4 ம்வகுப்பு -  மாலை 6 முதல் 6:30 வரை

💐 5 ம்வகுப்பு - மாலை 6:30 முதல் 7 வரை


  கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாடங்கள் தொடர்ந்து ளிபரப்பப்படும்.

இதனை கீழ்க்கண்ட அலைவரிசைகளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் காணலாம்.
1. TACTV (தமிழ்நாடு அரசு கேபிளில்) - 200
2.SCV - 98
3. TCCL - 200
4. VK DIGITAL - 55
5. AKSHAYA CABLE - 17
6. Youtube - shorturl.at/pJKV0

இந்த வாய்ப்பினை மாணவர்கள்  நன்கு பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.