​புது தில்லி: பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​க​ளில் இறு​தி​யாண்டு தேர்​வு​களை செப்​டம்​பர் மாத இறு​திக்​குள் நடத்​த​வேண்​டும் என்று மத்​திய மனி​த​வள மேம்​பாட்டு அமைச்​ச​கம் திங்​கள்​கி​ழமை அறி​வு​றுத்​தி​யது. இதன் மூல​மாக கரோனா நோய்த்​தொற்று பாதிப்​பால் பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​க​ளில் இறு​தி​யாண்டு தேர்​வு​கள் ரத்து செய்​யப்​ப​ட​லாம் என்ற ஊகத்​துக்கு முற்​றிப்​புள்ளி வைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

கரோனா நோய்த்​தொற்று பர​வலை தடுக்க, கடந்த மார்ச் மாதம் 25-ஆம் தேதி முதல் நாடு தழு​விய பொது முடக்​கம் அமல்​ப​டுத்​தப்​பட்​ட​தால் பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​கள் மற்​றும் கல்​லூ​ரி​க​ளில் நடை​பெ​ற​வி​ருந்த தேர்​வு​கள் ஒத்​தி​வைக்​கப்​பட்​டன. பல்​க​லைக்​க​ழக இறு​தி​யாண்டு தேர்​வு​கள் இம்​மா​தம் நடை​பெ​றும் என்று அறி​விக்​கப்​பட்​டது.

இந்​நி​லை​யில் கரோனா நோய்த்​தொற்​றின் தீவி​ரம் தணி​யா​த​தால் அந்த தேர்​வு​கள் தொடர்​பான தனது வழி​காட்​டு​தல்​களை மறு ஆய்வு செய்​யு​மாறு, கடந்த மாதம் 25-ஆம் தேதி பல்​க​லைக்​க​ழக மானி​யக் குழு​வி​டம் மத்​திய மனி​த​வள மேம்​பாட்டு துறை அமைச்​ச​கர் ரமேஷ் போக்​ரி​யால் கேட்டுக்​கொண்​டார்.

அதன் அடிப்​ப​டை​யில் பல்​க​லைக்​க​ழக மானி​யக்​கு​ழு​வின் திருத்​தி​ய​மைக்​கப்​பட்ட வழி​காட்​டு​தல்​களை அவர் திங்​கள்​கி​ழமை வெளி​யிட்​டார். அதில், "பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​க​ளில் சாத்​தி​யக்​கூ​று​களை பொருத்து வழக்​க​மான நடை​மு​றை​யிலோ, இணை​ய​வ​ழி​யிலோ, அல்​லது இரண்​டை​யும் பின்​பற்​றியோ செப்​டம்​பர் மாத இறு​திக்​குள் இறு​தி​யாண்டு தேர்​வு​கள் நடத்​தப்​ப​ட​வேண்​டும்.

இந்​தத் தேர்​வு​க​ளில் பங்​கேற்க முடி​யாத மாண​வர்​க​ளுக்கு சிறப்பு தேர்​வு​கள் நடத்​தப்​ப​ட​வேண்​டும்' என்று தெரி​விக்​கப்​பட்​டுள்​ளது. இதன் மூல​மாக பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​க​ளில் இறு​தி​யாண்டு தேர்​வு​கள் நடை​பெறுவது உறு​தி​யா​கி​யுள்​ளது.

முன்​ன​தாக பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​கள் மற்​றும் இதர கல்வி நிறு​வ​னங்​கள் இறு​தித் தேர்​வு​களை நடத்த மத்​திய உள்​துறை அமைச்​ச​கம் திங்​கள்​கி​ழமை அனு​மதி அளித்​தது.

இது​தொ​டர்​பாக அந்த அமைச்​ச​கம் மத்​திய உயர்​கல்வி துறை செய​ல​ருக்கு அனுப்​பிய கடி​தத்​தில், "பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​க​ளின் கல்வி ஆண்டு மற்​றும் தேர்​வு​கள் தொடர்​பாக பல்​க​லைக்​க​ழக மானி​யக் குழு அளித்த வழி​காட்​டு​தல்​க​ளின்​படி, இறு​தித் தேர்​வு​கள் கட்டா​யம் நடத்​தப்​ப​ட​வேண்​டும்' என்று தெரி​விக்​கப்​பட்​டது.

உள்​துறை அமைச்​ச​கத்​தின் இந்த அனு​ம​தியை தொடர்ந்து, பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​க​ளில் செப்​டம்​பர் மாத இறு​திக்​குள் இறுதி ஆண்டு தேர்​வு​களை நடத்​த​வேண்​டும் என்று அறிவு​றுத்​தப்​பட்​டுள்​ளது.