எந்த ஒரு ஆன்லைன் வகுப்புகளும் 45 நிமிடங்களுக்கு மேல் நடத்தக்கூடாது என தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு