அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் - 24.03.2020 அன்று தேர்வு எழுத முடியாத +2 மாணவர்களுக்கு 27.07.2020 அன்று மறுதேர்வு நடத்துதல் சார்பாக அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கி அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு!!! - நாள்: 10.07.2020.