நேரலை செய்திகள்: 
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

இன்றைய (12/07/2020) கொரோனா பாதிப்பு நிலவரத்தை வெளியிட்டது தமிழக சுகாதாரத்துறை. 

 இன்று கொரோனாவால் பாதித்தோர் எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  4244 

சென்னையில்  -  1168 


 இதுநாள் வரை கொரோனாவால் பாதித்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  138470 

சென்னையில்  -  77338 


 இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள் எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  3617 

சென்னையில்  -  1668 


இதுநாள் வரை கொரோனாவில் இருந்து  குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள் எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  89532 

சென்னையில்  -  58615 


இன்று கொரோனாவால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  68 

சென்னையில்  -  32 


 இதுநாள் வரை  கொரோனாவால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை: 

தமிழகத்தில்  -  1966 

சென்னையில்  -  1253 

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥