பள்ளிக் கல்வித்துறை பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், தலைமையாசிரியர்கள் அரசின் கொள்கை முடிவு சார்ந்து தொலைக்காட்சி, பத்திரிகைகளில் பேட்டி அளிக்கக் கூடாது - ஈரோடு முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்!
Screenshot_2020-06-13-13-16-16-29