உதாரணமாக கோயம்பத்தூர் தற்போது ஆங்கிலத்தில் COIMBATORE என்று உள்ளதை இனி KOYAMPUTHTHOOR என மாற்றப்பட்டு உள்ளது ( Page No.40)

மாவட்டம் வாரியாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள இடங்களின் விபரம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது