மாணவர்களின் உடல் வெப்பநிலையை பரிசோதிக்க வழங்கிய தெர்மாமீட்டர்களை ஒப்படைக்க வேண்டும்: பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு