கொரோனா சிகிச்சை: தனியார் மருத்துவமனை கட்டணம் எவ்வளவு..? 

- இந்திய மருத்துவ கழகத்தின் தமிழகப் பிரிவு பரிந்துரை