தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களும் 2-வது சனிக்கிழமைகளில் மூடப்படும் என அறிவிப்பு