CCE முறையில் மதிப்பெண் பட்டியல் ( FA (A), FA (B) & SA) நாமே தயாரிக்க ஏதுவாக எளிய முறையில்  விளக்கும் வீடியோ. 


மு. விஜயகுமார். ELT. 
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்.