அமைச்சர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் முடிவில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு தளர்வு குறித்த விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.