தனியார் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களுக்கு  ஏப்ரல் மாத சம்பளத்தை  உடனடியாக வழங்க பள்ளிகல்வித்துறை  உத்தரவு .