தமிழ் நாட்டின் நிதி நிலையை மேம்படுத்துவது, வரிகளை உயர்த்தி மற்றும் சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு , அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்ய, ஓய்வுபெற்ற ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் ரங்கராஜன் தலைமையில் குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவு