2020-பத்தாம் வகுப்பு ஒரு மதிப்பெண் ஆன்லைன் தேர்வு
safe_image.php

பத்தாம் வகுப்பு மானவர்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் அவர்கள் திறன் பேசியில் பார்த்துப் பயன் தரும் வகையில் 9 இயல் களுக்கும் ஆன்லைன் தேர்வாக தயரித்துள்ளேன். அதற்கான லிங்கையும் இணைத்துள்ளேன்.

     நன்றி
சே.பாஸ்கரன்,
அ.மே.நி.பள்ளி,
மலையப்பாளையம் ,
ஈரோடு மாவட்டம்

10th Tamil Study Materials ( New Syllabus) 

10th Tamil - Chapter 1 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 2 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 3 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 4 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 5 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 6 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 7 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 8 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here

10th Tamil - Chapter 9 One Mark Online Exam - Online Exam Link Click here