தமிழகத்தில் இன்று மட்டும் கோவிட்-19 தொற்று 477 பேருக்கு உறுதி -   விஜயபாஸ்கர்.

🆎  தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் 384

🆎 வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் 93