*பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் ஐயப்பாடுகளை களைவது குறித்து தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்:- (12.05.2020)*