கன்டோன்மென்ட் பகுதிகளில் தேர்வு மையங்கள் இருக்கக்கூடாது

 மாணவர்களுக்கு அழைத்து மாநில அரசு சார்பில் பேருந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.