*மத்திய அரசு ஊழியர்களிடம் கொரனா நிதிக்காக 12 நாள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்ய மத்திய அரசு முடிவு !!!.*
*12 நாள் ஊதியத்தை 12 தவணைகளில் (மாதம் ஒரு நாள் ஊதியம்) பிடிக்க திட்டம் !!!.*