மே 1 தொழிலாளர் தினம், 
மே 3 ஞாயிறு, 
மே 7 புத்த பூர்ணிமா, 
மே 8 ரவீந்திரநாத் தாகூரின் பிறந்த நாள், 
மே 9 இரண்டாவது சனிக்கிழமை, 
மே 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை, 
மே 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை, 
மே 21 ஷாப்-இ-காதர், 
மே 22 ஜுமத்-உல்-விதா, 
மே 23 நான்காவது சனிக்கிழமை, 
மே 24 ஞாயிறு, 
மே 25 ரமலான், 
மே 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை என இந்த நாட்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை