கொரோனா நோய் தடுப்புக்கான மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்து உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ள சிறப்பு சலுகைகள் - செய்தி வெளியீடு - நாள் 02.04.2020