தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் நாளை முதல் Bio- Metric வருகைப் பதிவு தற்காலிக ரத்து என்பது உண்மையா?

இயக்குநர்  உத்தரவு ஏதும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. இது கோரிக்கை மட்டுமே..

தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் நாளை முதல் Bio - Metric வருகைப் பதிவு தற்காலிக ரத்து - அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்.