*தமிழகம் முழுவதும் எல்கேஜி முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பள்ளிகளுக்கு மார்ச் 31-ஆம் தேதி வரை விடுமுறை-  முதலமைச்சர் பழனிசாமி.*