10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஒத்திவைப்பு பற்றி மாணவர்களுக்கு தெரிவிக்க கல்வி அலுவலர்களுக்கு உத்தரவு

* 10ம்வகுப்பு தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டதை அடுத்து அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவுறுத்தல்