தமிழ்நாட்டில் 1 முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் ரத்து அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சி முதலமைச்சர் அறிவிப்பு


பன்னிரண்டாம் வகுப்பு இறுதித் தேர்வை எழுத முடியாமல் போன 34000 மாணவர்களுக்கு மறு தேர்வு அறிவிப்பு
Image