5 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினாத்தாள்களை அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் சற்றுமுன் வெளியிட்டது.

தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம் உள்ளிட்ட 3 பாடங்களுக்கு பொதுத்தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தம் 60 மதிப்பெண்களுக்கு இரண்டரை மணி நேரம் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. முதல் பருவம் மற்றும் 2 ஆம் பருவத்தில் இருந்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.

மாதிரி வினாத்தாளில் 1 மதிப்பெண் வினாக்கள் மட்டுமே இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 3 மற்றும் 5 மதிப்பெண் வினாக்களும் உள்ளதால் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.