அரையாண்டு தேர்வு வினாத்தாள்கள் கையாள்வது தொடர்பாக விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!